Předsedou představenstva Oblastní nemocnice Náchod se stal Ing. Zbyněk Chotěborský

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Předsedou představenstva Oblastní nemocnice Náchod (ONN) byl k 1. 11. 2014 jmenován Ing. Zbyněk Chotěborský. Od července letošního roku působil inženýr Chotěborský ve společnosti jako výkonný předseda představenstva ONN.

„Jmenování inženýra Chotěborského bylo v souladu s doporučením výběrové komise,“ říká předseda představenstva Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje Jiří Skřivánek. „Byť jde o mladého člověka, tak jeho zkušenosti v ekonomické sféře i manažerské dovednosti jsou dokladem kompetentnosti vést takto velkou společnost, jakou bezpochyby Oblastní nemocnice Náchod je,“ dodává Jiří Skřivánek.

„Do výběrového řízení bych se nepřihlásil, kdybych neměl co nabídnout.“ uvádí Zbyněk Chotěborský. „V oblasti ekonomiky zdravotnictví se pohybuji téměř od doby ukončení studií na vysoké škole ekonomické v Praze. I když se většina nemocnic v současné době nachází v nelehké finanční situaci, není péče o pacienta spojená pouze a jenom s ekonomickou stránkou. Klienti se musí v nemocnici cítit bezpečně, musí mít důvěru v nabízenou péči a v personál, který o ně pečuje. Proto si myslím, že zlepšování vzájemné komunikace je z dalších důle­žitých cílů mého působení v náchodské nemocnici.“ dodává Chotěborský.

Sedmičlenná komise vybírala ze sedmi uchazečů. Posuzovala nejen manažerské výsledky z minulých let, znalost oblasti zdravotnictví a zdravotních pojišťoven, ale i ekonomické, finanční a rozpočtové povědomí.

Zbyněk Chotěborský pracoval jako controller ve Fakultní nemocnici Na Bulovce i ve Fakultní Thomayerově nemocnici. Poté zastával funkci manažera projektu na II. Lékařské fakultě University Karlovy a od července 2006 působil jako ekonomický náměstek ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.