Přál bych si, aby nemocnice i do budoucna byla důvěryhodná a důležitá, říká M. Vávra

Městská nemocnice, a.s., Dvůr Králové nad Labem

Předseda představenstva Ing. Miroslav Vávra, CSc., rekapituluje fungování Městské nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem a zároveň se snaží hledět do budoucna. Na co jste v rámci vašeho působení v nemocnici pyšný? Mám velmi dobrý pocit z toho, že nemocnice dokázala udržet krok se změnami v oblasti medicíny a ošetřovatelství a uplatňovat je v každodenní praxi. Zároveň reagujeme na změny v organizaci sítě nemocnice reorganizací vnitřní struktury tak, aby plnila aktuální poptávku po zdravotních službách obyvateli Královédvorska. Současně provádíme rozsáhlé opravy a rekonstrukce pracovišť, které byly prioritně směrovány do zlepšování pacientského prostředí. To všechno bylo možné dosáhnout pouze za aktivní účasti a podpory zaměstnanců nemocnice. Ti byli a jsou největším bohatstvím nemocnice a zárukou úspěchů. Pokud mám říct, na co jsem pyšný, tak je to právě tým lékařů, sester a všech ostatních zaměstnanců nemocnice.

V popředí již několik let stojí budování a rekonstrukce. Letos se jednalo především o biochemickou a hematologickou laboratoř. Jaký úkol vás čeká nyní?

Rekonstrukce a opravy stavebních objektů nemocnice probíhají kontinuálně již od roku 2001. Jednou z posledních realizovaných investic je výstavba objektu laboratoří. Objekt byl projektován jako spodní část dvoupodlažní budovy laboratoří s operačními sály v druhém nadzemním podlaží. Dostavba operačních sálů je nezbytnou podmínkou další existence operačních oborů i nemocnice jako takové. V současné době je tato dostavba předmětem projednávání zastupitelů Královéhradeckého kraje. Výstavba operačních sálů je nejdůležitějším úkolem managementu nemocnice a jeho úspěšné vyřešení otvírá další budoucnost dvorské nemocnice a garanci poskytování akutní zdravotní péče obyvatelům spádové oblasti.

Jaké budou další kroky ke zlepšení kvality péče?

Prakticky soustavně se snažíme držet krok s pokrokem v medicíně. Dokládá to snaha o investice do přístrojové techniky, orientace na moderní medicínské a diagnostické metody. V poslední době jsme například úspěšně zavedli do praxe laserový litotriptor na šetrné a bezpečné odstraňování ledvinových kamenů. Dalším příkladem může být vybavení operačních sálů moderními laparoskopickými věžemi a endoskopickou diagnostickou technikou poslední generace. Nová technika s sebou přináší i bezpečnější a kvalitnější péči o pacienty.

Z nemocnic po celé České republice se neustále ozývají hlasy o nedostatku personálu. Jak jste na tom vy?

Nedostatek lékařů je systémový problém známý již delší dobu. Některé odbornosti na trhu práce prakticky neexistují. Dnes se tento stav prohlubuje o nedostatek středního a nižšího ošetřovatelského personálu. S určitým uspokojením mohu konstatovat, že personál nemocnice, lékaři i ošetřovatelský personál, je dlouhodobě stabilizovaný a ve vztahu k nemocnici významnou roli sehrávají místní vazby a pocit sounáležitosti. Důležitou roli sehrává atmosféra v interpersonálních vztazích a celkové prostředí nemocnice. Samozřejmě se snažíme uplatňovat nabídky na pracovních burzách. Nabízíme náborové a stabilizační příspěvky. Jsme účastni v rámci náboru a nabídky stipendií pro mediky ze strany krajského úřadu Královéhradec­kého kraje.

Co byste na závěr nemocnici popřál do dalších let?

Nemocnici bych přál, aby si i do budoucnosti dokázala udržet dobrou pověst, aktivní, motivovaný personál a profesionální, vizionářský management. Dále přeji nemocnici, aby byla i do budoucnosti důvěryhodná a důležitá pro pacienty a klienty, kteří budou potřebovat její služby.