Oblastní nemocnice Náchod jako největší a nejkomplexnější nemocnice Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje prochází v současné době rozsáhlou rekonstrukcí.

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Nové budovy odpadového hospodářství, nové vjezdy, parkovací plochy, nové přípojky a přeložky sítí, opěrné stěny a komunikace – to jsou práce, které byly započaty v březnu letošního roku a tím byla zahájena 0. etapa projektu celkové výstavby. Realizace přípravné části výstavby je plánována na 6 měsíců od zahájení, ukončení této akce připadá na termín 30. 9. 2014.

Chystaná 1. etapa rekonstrukce se v polovině měsíce září nachází ve fázi finálních konzultací společnosti JIKA-CZ, s.r.o., vzešlé z výběrového řízení na prováděcí dokumentaci, s vedením Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, vedením náchodské nemocnice a primářů dotčených oborů.

Podle předpokladů kraje by prováděcí dokumentace měla být hotová na začátku roku 2015. Vyhlášení tendru na dodavatele stavby je plánováno na jaro příštího roku. Samotné zahájení výstavby pavilonů „K“ a „ J“ by tak mohlo začít na podzim roku 2015 s dokonče­ním 2017.

Hlavní pavilon „K“ s oddělením zobrazovacích metod (RDG), oddělením ARO, dětským oddělením a centrálními operačními sály, včetně sálů porodních propojí podzemní koridor ze současného Ambulantního pavilon.

Tento koridor nebude jediným vstupem do tzv. centrálního pavilonu. Přímé propojení oddělení akutních lůžek s heliportem nebo samostatný vjezd pro zdravotnickou záchrannou službu na oddělení ARO jsou dalším samozřejmým prvkem v projektu nového objektu. Přilehlý lůžkový pavilon „J“ pro ortopedii, chirurgii, gynekologii a porodnici zakončí 1. etapu výstavby a modernizace náchodské nemocnice. Byť jednotlivé části objektu jsou nazývány pavilony, jedná se o monoblok. Zdravotnickému personálu se tak usnadní spolupráce a komunikace.

Náchodská nemocnice v novém uspořádání bude zdravotnické zařízení splňující vysoké nároky 21. století jak po stránce medicíny, tak komfortu a kvality pobytu pacientů. Celkové náklady na 0. a 1. etapu budou činit odhadem 1,2 miliardy korun.