Nemocnice v Náchodě a Rychnově nad Kněžnou komunikují s neslyšícími!

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Náchodská nemocnice se připojila k projektu Bezbariérové nemocnice i pro neslyšící, jehož cílem je zlepšení komunikace neslyšících ve zdravotnických zařízeních.

Zástupkyně organizace pro neslyšící Tichý svět Michaela Novotná předala nemocnici dva tablety, které umožní komunikaci zdravotnických pracovníků a neslyšícího pacienta prostřednictvím online tlumočníka přítomného na obrazovce zařízení. Jeden tablet bude k dispozici na recepci Infocentra v náchodské nemocnici, druhý na chirurgické ambulanci nemocnice v Rychnově nad Kněžnou. Oblastní nemocnice Náchod, je tak po Fakultní nemocnici v Hradci Králové a nemocnici v Jičíně třetí nemocnicí Královéhradeckého kraje, která tuto službu nabízí.

„Často se neslyšící pacienti domlouvají pomocí tužky a papíru nebo odezíráním,“ říká předseda představenstva nemocnice Zbyněk Chotěborský. „Online tlumočení, při kterém se pacient domlouvá s lékařem prostřednictvím tlumočníka ve znakové řeči, bude jistě efektivnější a zjednoduší komunikaci s lékařem i ostatním personálem,“ dodává Chotěborský. Bezbariérové nemocnice pro neslyšící jsou označeny u vchodů modrobílými nálepkami a informací, kde je tablet k zapůjčení.