MUDr. Miluše Vidasovová: Většinu našich pacientů po vyléčení vracíme do domácího prostředí

Městská nemocnice, a.s., Dvůr Králové nad Labem

Oddělení následné péče Městské nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem sídlí v samostatném dvoupodlažním pavilonu v horní části nemocničního areálu. V jarních měsících roku 2016 bylo dokončeno jeho zateplení. Budova dnes doslova září, má nová okna a dveře, novou střechu i vnější omítku. Investorem akce za 6,8 mil. korun byl Královéhradecký kraj s podílem evropské dotace ve výši 3,8 mil. Kč. Zmodernizované jsou i vnitřní prostory, a tak má oddělení pro ošetřování pacientů na zdejších 50 lůžkách plně vyhovující podmínky.

Tým zdravotníků pod vedením primářky MUDr. Miluše Vidasovové tu poskytuje dlouhodobou komplexní ošetřovatelskou a rehabilitační péči pacientům, kteří vyžadují pobyt ve zdravotnickém zařízení po zaléčení na akutním lůžku. Věnují se tu tedy doléčení pacientů po akutních chorobách, po zlomeninách dolních končetin, v případě nesoběstačnosti i po zlomeninách končetin horních. Úkolem zdravotníků je zároveň stabilizace zdravotního stavu pacientů a jejich včasná mobilizace. Nejčastěji sem přicházejí pacienti z akutních lůžek zdejší i okolních nemocnic, na doporučení praktického lékaře oddělení přijímá i klienty z domova. Erudovaný personál zde poskytuje i komplexní ošetřovatelskou a paliativní péči u pacientů nevyléčitelně nemocných.

Práce na oddělení následné péče je evidentně velice náročná a k výbavě zdravotníka tu tedy nutně patří nejenom jeho kvalifikace, ale i psychická odolnost a fyzická připravenost. Není divu, že v odpovědích paní primářky na otázky pro časopis VIZITkA zaznívá mezi řádky velká úcta vůči každému zaměstnanci z týmu oddělení a radost ze všeho, co se ve společné práci daří. Pozitivní a empatický přístup je v tomto odvětví medicíny nutností.

Paní primářko, co všechno obnáší péče poskytovaná pacientům na Vašem oddělení?

Naše ošetřovatelská péče je komplexní, její součástí je tedy zabezpečování hygieny, polohování pacientů, svědomitý dohled nad dodržováním jejich pitného režimu, krmení. Personál je tu plně vytížen i v noci, protože u nás jsou převážně staří lidé, často nemohoucí, kteří již hůře spí a veškerou péči tak potřebují 24 hodin denně. Troufám si tvrdit, že práce na našem oddělení je často stejně zodpovědná a mnohdy fyzicky náročnější než na akutním lůžku.

Velmi nám záleží na tom, abychom u pacientů podpořili důvěru v to, že se jejich stav zlepší a že se opět budou schopni o sebe postarat. Na každém patře oddělení máme fyzioterapeuta, který pacienty rehabilituje dle jejich potřeb.

Na naše oddělení přijímáme i pacienty, kterým poskytujeme paliativní péči v terminálních stádiích nevyléčitelných onemocnění. Poskytujeme jim péči srovnatelnou s hospicem a tato péče je plně hrazena ze zdravotního pojištění. Inspiraci jsme čerpali v Hospici Anežky České v Červeném Kostelci, který má vynikající úroveň. Máme vzdělání v paliativní medicíně a léčbě bolesti, takže jsme schopni důstojně doprovázet pacienty v posledních dnech jejich života.

Ráda bych ale, aby dojem z našeho oddělení byl spíše optimistický, protože většinu pacientů vracíme po vyléčení zpět do domácího prostředí a máme mnoho zpětných ohlasů, že byli s naší péčí spokojeni. Pokud jejich zdravotní stav vyžaduje opětovné přijetí na naše oddělení, rádi se k nám vrací.

Jak dlouho u vás pacienti pobývají a jaké možnosti jsou tu pro ty, kteří se už přece jen domů vrátit nemohou?

Pacienti u nás pobývají časově omezenou dobu, většinou do třech měsíců, a pokud jejich zdravotní stav vyžaduje další léčebnou a ošetřovatelskou péči, překládáme je na lůžka léčeben dlouhodobě nemocných. Pokud se zlomeniny dohojí, překládáme pacienty do Rehabilitačního ústavu Hostinné nebo do Janských Lázní. Nejraději ale jsme, když se od nás vrátí do domácího prostředí.

Hned od začátku je důležité pracovat s rodinnými příslušníky pacienta. Staří lidé jsou celé roky schopni o sebe pečovat, pak najednou klopýtnou, něco si zlomí a už se nemohou vrátit do svého prostředí. Pokud se rodina nemůže postarat – děti žijí v zahraničí, jsou zaměstnané nebo ten člověk děti nemá, zprvu jeho rodina vůbec nechce novou situaci přijmout a očekává,

že se jejich blízký na našem oddělení dostane do původního stavu. Často nechápou, že v průběhu dvou až třech měsíců léčby zlomeniny a neschopnosti samostatného pohybu člověk zeslábne, energie těla už se neobnoví a návrat do původní formy už není reálný.

Poskytujeme jim tedy informace a pomáháme s nalezením možností další sociální péče po propuštění z našeho oddělení. Všichni společně vždy doufáme, že se podaří jejich blízkého vrátit do domácího prostředí, ale zároveň se připravujeme na opačnou situaci, abychom neztratili několik měsíců. Okamžitě tedy za rodinu podáváme žádosti do všech domovů důchodců, o nichž si myslíme, že by pro pacienta byly vhodné. Všechny jsme navštívili a víme tedy, do jakého prostředí pacienta předáváme.

Potýkáme se však s nedostatkem sociálních lůžek. Stává se, že pacient už nevyžaduje zdravotní péči, ale pokud nemá rodinu nebo jsou v jeho rodině všichni zaměstnaní a nemohou se o něj starat, nemáme ho kam přeložit. Čekací doby na umístění do domova důchodců jsou minimálně měsíce, podle naší zkušenosti ale spíše roky. Je nutné, aby zodpovědné instituce nedostatečnou kapacitu sociálních lůžek v kraji co nejdříve vyřešily. My posíláme žádosti do tří či čtyř zařízení a klienta neumístíme. Jenom ve Dvoře Králové bylo při naší návštěvě 80 míst a 160 nevyřízených žádostí. A pokud se nám pro nedostatek sociálních lůžek ve spádovém regionu podaří pacienta umístit např. do domova důchodců vzdáleného 70 km, rodina ho nemůže navštěvovat tak často.

Co byste, paní primářko, pověděla o Vašem týmu?

Musím říci, že máme na oddělení výborný, dlouhodobě stabilizovaný personál a že ho máme dostatek. Několik nových zájemců přišlo, odsloužili si jednu směnu a zjistili, že takovou práci dělat nemohou. Ti, co u nás pracují, musí mít jednak rádi lidi a jednak jim nesmí vadit lidem sloužit, protože to je základ naší práce. A takový personál máme.

Máme vzdělané sestry, jsou tu dvě bakalářky, které dokončují magisterské studium a jsou vysoce erudované v léčbě hojení ran. Při léčbě chronických ran používáme ty nejmodernější léčebné metody.

Jednou ze známek kvality naší péče je nesporně fakt, že na našem oddělení téměř nevznikají proleženiny.

Zakládáme si na domácím přístupu k pacientům a prostředí u nás je díky svědomité péči provoněné čistotou.

Zaměstnanci na našem oddělení odvádějí skvělou práci a tímto jim chci veřejně poděkovat. Všichni zároveň víme, že střední, ale především nižší personál by si za svou náročnou práci rozhodně zasloužil lepší finanční ohodnocení.

Co byste závěrem vyzdvihla na královédvorské nemocnici?

Laskavé prostředí, které vytváří příroda v naší těsné blízkosti. Celá naše nemocnice, ale zejména naše budova, je takřka v objetí lesa a zdejší krásná příroda tak pozitivně ovlivňuje nejen náladu nás zaměstnanců, ale i psychiku našich pacientů. Pokud to počasí dovoluje, vyvážíme je v odpoledních hodinách na čerstvý vzduch, do polostínu v našem parku. Možnost trávit návštěvu svých blízkých venku využívají hojně i příbuzní našich pacientů.

Děkuji za rozhovor, paní primářko, a přeji Vám, ať se vysokou úroveň Vašeho oddělení daří držet i nadále.

Ing. Veronika Svobodová