I trutnovská nemocnice se s neslyšícími domluví díky tabletu

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Novou službu – tlumočení do znakového jazyka – poskytují svým pacientům v trutnovské nemocnici. Organizace APPN – agentura pro neslyšící bezplatně zapůjčila tablet a naše nemocnice tak získala statut Bezbariérová nemocnice pro neslyšící.

Tablet je k dispozici na ORL, odkud si jej mohou kdykoliv zapůjčit všechna pracoviště nemocnice. Neslyšící se o této možnosti dozvědí z informace na samolepce, která na službu viditelně upozorňuje. Tlumočení si vyžádá pacient sám, nebo o ni požádá personál. Do tabletu napíše SMS o potřebě tlumočení a odešle ji do tlumočnické agentury, která je neustále na příjmu. Tlumočnice se připojí buď okamžitě, nebo v krátkém dohodnutém čase prostřednictvím web kamery. „Sestra nebo lékař hovoří u tabletu a tlumočnice sdělení pacientovi znakuje a zpět překládá. Je možné oskenovat a poslat dokument, např. informovaný souhlas, a nechat ho přeložit do znakové řeči. Odstraňujeme tak jednu velkou bariéru při komunikaci s neslyšícími,“ říká primář ORL oddělení Aleš Palla.

"Cílem projektu Bezbariérové ​​nemocnice pro neslyšící je usnadnit lékařům komunikaci s neslyšícími. Díky České televizi, která pro nás uspořádala jeden ze svých Adventních koncertů, jsme mohli zakoupit více než 100 tabletů a darovat je do vybraných nemocnic,“ uvedla Marie Horáková, ředitelka neziskové organizace APPN.

Více o službě na: http://www.appn.cz/…page/post/43