Dvorská nemocnice už přes rok zásobuje svá oddělení medicinálními plyny díky unikátní technologii

Městská nemocnice, a.s., Dvůr Králové nad Labem

V září roku 2015 byla v Městské nemocnici ve Dvoře Králové nad Labem uvedena do provozu ojedinělá stanice na výrobu medicinálních plynů. Tuto technologii používají královédvorští lékaři jako první v republice. Nové zařízení výrazně zjednodušilo a zlevnilo předchozí způsob zásobování nemocnice medicinálními plyny. Náklady na pořízení činily zhruba 3 miliony korun a byly uhrazeny z rozpočtu Královéhradec­kého kraje.

O tom, co obnášely přípravy na vybudování tohoto nového technologického zařízení, i o zkušenostech z prvního roku jeho provozu si můžete přečíst v následujícím rozhovoru s Ing. Luďkem Kulhánkem, správcem nemocnice, který vyšel ve čtvrtém loňském čísle časopisu VIZITkA.

Pane inženýre, co vás v nemocnici vedlo k úvahám o změně způsobu výroby medicinálního vzduchu a co ta změna obnášela?

Mít zajištěnu dodávku medicinálního vzduchu ve stanovených parametrech je dle předpisu LEK 15 Státního ústavu pro kontrolu léčiv povinností všech nemocnic. Tento medicinální vzduch je použitelný nejenom jako tlakové médium pro pohon operačních přístrojů, ale i jako médium, které je možné použít pro dýchání. Musí plnit přesné kvalitativní parametry. Pro nás to znamenalo vybudovat novou kompresorovnu, která bude mít ne jeden kompresor, jako dosud, ale tři, kdy ten druhý je sekundárním zdrojem a zálohou pro ten první a třetí je zdrojem rezervním, který jistí oba předešlé. V případě mimořádné události nebo krizového stavu, kdy by byla velká spotřeba tohoto média, by všechny kompresory byly zároveň schopny se v jeho výrobě navzájem adekvátně posílit.

Neměli jste obavy, že vaše poměrně malá nemocnice kapacitu takovéto kompresorovny nevyužije?

V tehdejší situaci, kdy jsme medicinální vzduch využívali víceméně pouze pro pohon operačních nástrojů, byla jeho spotřeba skutečně malá. My jsme ale přemýšleli tak, abychom kompresorovnu s uvedeným zajištěním, která umí vzduch vysušit a perfektně vyčistit, využít dokázali. Dnes používáme medicinální vzduch na gastroskopii pro provoz ukládací a sušicí skříně pro vlastní endoskopii i jinde, ale i to by bylo pořád málo. Začali jsme se tedy zabývat myšlenkou využít moderní kompresorovnu i pro výrobu kyslíku, což by znamenalo výraznou úsporu za kyslík kupovaný v lahvích a za nájemné za tyto lahve.

Jaké další zařízení bylo tedy třeba pořídit a jak funguje?

Jde o kyslíkový koncentrátor, na kterém výroba kyslíku už běží prakticky bez nákladů. Do zařízení napustíte přes sadu ventilů a regulačních prvků medicinální vzduch, který máte vyrobený, vysušený a vyčištěný, a koncentrátor už bez jakékoliv další energie, jenom průchodem plynu speciální látkou, v našem případě zeolitem, dokáže rozdělit vzduch na dusík a kyslík. Kyslík jímáme, přesně řečeno jde o vzduch obohacený kyslíkem (KOV), který má 93–96 % kyslíku. A dusík vypouštíme do ovzduší.

Zní to docela jednoduše.

Celá kolona je opravdu velice důmyslné zařízení, energeticky zcela nenáročné, spotřebu mají vlastně jen přepouštěcí ventily a měřící analyzátor, což jsou jen desítky wattů. Další věc, která je u tohoto zařízení velice pozitivní, je to, že medicinální vzduch, který k výrobě kyslíku používáme, byl v našem případě vlastně přebytkový a má kvalitu, která dokonce přesahuje vstupní požadavky koncentrátoru. Pro zajištění bezproblémového provozu probíhají samozřejmě pravidelné kontroly a servis zařízení, kontinuálně se měří kvalita KOV.

Stane se přesto, že zařízení někdy vypne? Nemocnice asi stejně musí mít zálohu kyslíku v lahvích …

V případě, že z nějakého důvodu není dosažen požadovaný tlak nebo kvalita vyráběného média,

přepne se zařízení do regenerační fáze a nemocnice se zároveň automaticky přepne do provozu na tlakové lahve. Když po regeneraci analyzátor změří, že KOV má zpět požadované parametry, je znovu zahájen provoz na koncentrátoru. V počátku tento regenerační cyklus trval i několik hodin a většinou jsme museli provést zásah lidskou rukou, abychom vrátili vše zpátky. Teď, po ukončení zkušebního provozu, už proběhne zcela automaticky maximálně do několika minut. Spotřeba kyslíku z lahví nám tedy téměř odpadla a náklady na jeho spotřebu nám výrazně klesly. Zařízení je nyní spolehlivé, plně funkční.

Máte s ním další plány, abyste ještě více zefektivnili jeho využití?

V roce 2017 plánujeme provedení kompletní modernizace rozvodů medicinálních plynů v celé nemocnici, abychom médium, kterého dnes máme dostatek, přivedli na všechna místa, kde se dá použít, tzn. nově i na všechny tři operační sály nebo na pacientské pokoje. Tím dále výrazně snížíme zásobu pohotovostních tlakových lahví. Současně ale realizujeme i další výhodu tohoto zařízení, které při vyšším využití jeho výrobní kapacity a větší spotřebě zaručuje dokonce ještě vyšší kvalitu vyráběného kyslíku, resp. KOV. Ten je dnes nad 93 % O2, po „kyslíkyzaci“ nemocnice z centrálního rozvodu se bude blížit hodnotě 96 % O2.

Pro efektivitu provedení tohoto centrálního rozvodu máme dnes ideální předpoklady – jsme dvakrát zálohováni. Medicinální vzduch a kyslík si sami vyrábíme, takže pokud je zařízení funkční, výroba je zaručená. Omezující může být jen výpadek dodávky elektrické energie a na to jsme zálohováni dieselagregátem, který stoprocentně pokrývá energetickou potřebu našeho zařízení. Podruhé máme zálohu v lahvích v naší teď už jen záložní kyslíkové stanici, která je schopná nám pokrýt spotřebu kyslíku po několik dnů.

Vaše řešení zásobování nemocnice medicinálními plyny může být inspirací i pro další zdravotnická zařízení. Co byste jejich zástupcům řekl, kdyby se na Vás obrátili o radu?

Pokud shrnu naše zkušenosti, považuji toto řešení za ekonomicky vhodné pro nemocnice, které mají řešený centrální rozvod kyslíku z lahvových zdrojů. Mimo zásadní rozdíl v ceně vlastního vyrobeného KOV 93–96 % oproti nakoupenému kyslíku v tlakových lahvích odpadají i nemalé náklady spojené s pronájmem těchto lahví. Velkým přínosem vlastní výroby KOV je i absence neustálé manipulace s padesátilitrovými tlakovými lahvemi a tím výrazné snížení rizika při práci na poli BOZP.

Úsporu nákladů v nemocnici, která vyrábí kyslík v odpařovací stanici, neumím posoudit, protože takový provoz neznám. Domnívám se ale, že tam už asi úspora nebude tak strmá.

Děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů v dalších krocích.

Ing. Veronika Svobodová